Polityka Prywatności

Polityka prywatności 

Niniejszy dokument określa zasady dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu SoulTree.pl.

Czym są dane osobowe? 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: DWA DRZEWA Anna Różańska, NIP: 852 137 51 49, REGON: 810964998, (dalej: Administrator). 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku utrzymywania korespondencji z użytkownikiem możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji, jeśli użytkownik zamieści je w wiadomości.

W przypadku osób, które złożyły zamówienie w serwisie, Administrator przetwarza również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych, .

Ponadto Administrator przetwarza dane następujące, zanonimizowane informacje:

 • Część adresu IP
 • Typ i wersję przeglądarki internetowej
 • System operacyjny
 • Sieć/operator sieci
 • Typ urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • Czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach
 • Kliknięte odnośniki
 • Język osoby użytkującej
 • Lokalizacja osoby użytkującej

Dane te nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby. Nie są także zestawiane z innymi danymi. Używane są wyłącznie do ulepszenia wyglądu i funkcjonalności serwisu. Administrator korzysta z plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania serwisu. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na szybsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki. Administrator korzysta także z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. i Facebook Pixel dostarczanej przez Facebook, Inc., używającej plików "cookies", to znaczy plików tekstowych znajdujących się na Państwa komputerze w celu ustalenia sposobu korzystania z naszych stron. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (zawierające adres IP) zostaną przesłane na serwery Google znajdujące się również poza obszarem Unii Europejskiej (w wersji skróconej, a więc zanonimizowanej). Możecie Państwo zablokować korzystanie przez Google z plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. W takim przypadku, możecie Państwo jednak nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. Możecie Państwo także całkowicie zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych poprzez zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 1. założenia i zarządzania kontem;
 2. zawierania transakcji;
 3. realizacji płatności;
 4. dokonywania wysyłki lub dostawy zamówionych towarów;
 5. obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 6. obsługi zapytań;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 8. zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Administrator przetwarza też dane osobowe w celu:

 1. monitorowania aktywności w serwisie;
 2. dopasowania treści do preferencji użytkowników, na podstawie uprzednio przeglądanych stron i towarów;
 3. windykacji należności;
 4. prowadzenia postępowań sądowych;
 5. zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 6. dokonywania analiz statystycznych;
 7. archiwizacji;
 8. prowadzenia działań marketingowych (konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań lub dopasowania oferty do takich preferencji.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe uzyskane zostały podczas rejestracji konta, w trakcie aktywności użytkownika w serwisie SoulTree.pl oraz w ramach kampanii marketingowych prowadzonych przez Administratora.

W najogólniejszym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”). 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu podstawą prawną przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, są:

- prawnie uzasadniony interes administratora danych, w przypadku danych osobowych osób odwiedzających serwis, w celu dopasowania wyświetlane treści;

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy, w przypadku danych osobowych osób zarejestrowanych w serwisie w zakresie korzystania z niego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób będących naszymi klientami podstawą prawną przetwarzania, są:

- zgoda (dla celów marketingowych);

- usprawiedliwiony interes administratora danych (dla celów analitycznych oraz na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń);

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy;

- inne obowiązki wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego lub rachunkowości).


Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych przetwarzanie trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. 

Czy dane osobowe udostępniane są osobom trzecim? Czy przekazywane są do państw trzecich?

Administrator przekazuje dane osobowe:

 1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi mailingowe, 
 2. podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
 3. podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, 
 4. podmiotom świadczącym usługi bankowe, księgowe lub innego rodzaju usługi doradcze. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). W takim przypadku przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. Sposób realizacji praw.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo:

 1. dostępu do przetwarzanych danych;
 2. zmiany, w tym zaktualizowana, poprawiania, sprostowania swoich danych osobowych;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. żądania usunięcia danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych.

Szczegółowy zakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ich zakresu oraz - w niektórych przypadkach - sytuacji osobistej osoby, która prawa te wykonuje. 

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem kontakt@soultree.pl lub listownie na adres:

Dwa Drzewa

5 Lipca 10/5

70-375 Szczecin. 

Zastrzegamy, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.


Osoby których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).